Publikováno

Profesionálové si za svou prací stojí

Najít dnes spolehlivého dodavatele služeb v oblasti odpadů je velmi složité, zvláště pokud má jít o komplexní služby v oboru. Naše společnost je však výjimkou. V oblasti odpadů, kanalizace a podobných potrubních sítí se pohybujeme již od počátku devadesátých let minulého století, proto můžeme nabídnout perfektní servis, zaškolené odborníky a také moderní techniku, která pomáhá efektivně řešit vzniklé situace.

Za svou práci ručíme

Naše společnost je v oboru považována za odborníky na slovo vzaté nejenom v oblasti kanalizace a odpadů. Za svou odvedenou práci ručíme, jelikož ji provádí odborníci na slovo vzatí, kterým pomáhá nejmodernější technické vybavení, jako jsou roboti, kamery, sondy, počítače apod. Vždy se snažíme najít pro klienta to nejlepší řešení, které jej nezatíží ani časově, ani finančně.

Publikováno

Obecné zájmy a soukromníci

http://www.tvs-centrum.cz/ Vlastnictví firem, starajících se o zdroje a dopravu pitné vody k obyvatelstvu, je dnes nejčastěji v soukromých rukou. To poskytuje výhodu těmto firmám při stanovování cen pitné vody i stočného, protože vlastně obchodují s životně důležitým zbožím. To je jeden ze základních nedostatků popřevratové doby, že učinila obyvatelstvo zcela závislé na vůli soukromých podnikatelských subjektů. Střetávají se tak stále zájmy o co největší zisk se zájmem a potřebou obyvatelstva o nezávadnou pitnou a cenově co nejdostupnější vodu.

Nejen zdroje vody

Celá situace kolem vody a obecného zájmu je širší, zejména v souvislosti s tím, že k vodovodu patří naprosto neoddělitelně i kanalizace a čištění odpadových vod tak, aby byly vody, vypouštěné zpět do přírody naprosto nezávadné.

Publikováno

Rozdělení sítí

Kanalizace se, podle zacházení s vodou, dělí na stokové sítě. Nejjednodušší je jednotná, která odvádí splašky i srážkovou vodu dohromady. O poznání složitější je oddílná, která má dva odtoky. Prvním odtékají splašky do čistíren odpadních vod. Druhým teče dešťová, která se dopravuje do retenčních nádrží. Tam je uskladněna, dokud ji nebude potřeba někde jinde.

Potrubí

Kanalizace  není vždy jen velká spleť chodeb a toků. Může to být také jen obyčejné potrubí, které běžně nalezneme v domácnosti. Jsou různé druhy trubek, které využíváme. Třeba hladké, ocelové, bezešvé nebo svařované. Důležitá je také hladkost vnitřního povrchu, aby nedošlo k tvorbě usazenin, protože k jejich odstranění je zapotřebí různých čistících prostředků, a i tak to jde jen těžce.