Publikováno

Co do skladu?

Jakkoliv se budeme zaobírat touto otázkou ze všech stran, nakonec pravděpodobně dojdeme k jednoznačnému výsledku. Pro někoho možná překvapivému, ale to opravdu jen pro člověka neznalého, nebo příliš mladého, bez dostatečných životních a pracovních zkušeností. Je také samozřejmě nutno podotknout, že tato otázka může být chápána v různých kontextech, což je jedním z důvodů, proč tato jednoznačná odpověď pro zkušeného pracovníka, může naopak být nejednoznačnou pro pracovníka praxí nedotčeného, či dotčeného jí minimálně. Pravý chaos však taková otázka dokáže udělat v myslích studovaných lidí. Je až s podivem, jak dokáže vzdělání zatemnit mozek a vytěsnit z něho prosté selské uvažování. Je přímo ohromující, jak studovaní lidé hledají v nejprostších věcech ty nejsložitější konstrukce a problémy.

Jaká je tedy odpověď?

Ať už chceme mít ve skladu cokoliv, naprosto určitě tam budeme potřebovat regály , do nichž to cokoliv budeme ukládat.